Acasa » Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

1.Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta de catre Proprietar, Clientului a autovehiculului marca …………………… tip …………………. numar de identificare ………………………….., denumit in continuare in prezentul contract „autovehicul”, in schimbul achitarii de catre Client a unui pret.

1.2. Autovehiculul inchiriat are urmatoarele date de identificare:

Marca: …………………..;

Tipul: ……………..;

Culoare: ……………;

Serie caroserie: ……………………….;

Nr. de imatriculare: ……………………….

*Aceasta masina este dotata cu sistem GPS care monitorizeaza: traseul parcurs, stilul de condus, incarcatura masinii si momentul alimentarii cu carburant.

2. Conditiile de inchiriere

2.1 Clientul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru inchiriere:
– varsta minima 21 ani si maxim 75 ani
– sa posede permis de conducere valid de minim 1 an
– sa prezinte in original si in copie urmatoarele documentele:
a) buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani,
b) pasaport pentru cetatenii straini sau cu dubla cetatenie
c) permis de conducere

3. Predarea – primirea autovehicului

3.1 Autovehiculul va fi inchiriat in bune conditii fara defecte. Orice plangere referitoare la starea tehnica a autovehiculului va fi adusa la cunostinta Proprietarului in momentul predarii.

Data si ora predarii autovehiculului:………………………………
Locul predarii autovehiculului : Bucuresti……………………….

3.2 Clientul va returna autovehiculul in starea tehnica in care l-a preluat, impreuna cu documentele si echipamentele acestuia, la data si locul stabilite in contract.

Data si ora returnarii autovehiculului: ……………………………
Locul returnarii autovehiculului : …………………………..

3.3 Returnarea autovehiculului se va face de catre Client in ziua si la ora prestabilite in contract avand si posibilitatea de prelungire a acestuia printr-un act aditional intocmit in urma unei intelegeri prealabile cu Proprietarul. Prelungirea se poate face doar in conditiile in care masina nu este rezervata de un alt client. Pentru o intarziere mai mare de 1 ore a termenului de retur al masinii Clientul va plati inca o zi de inchiriere. Orice intarziere va fi anuntata telefonic cu cel putin 5 ore inaintea orei de returnare a autovehiculului prestabilita in contract. In caz contrar Proprietarul are dreptul sa anunte furtul autovehiculului la politie. In cazul returnarii autovehiculului de catre Client mai repede decat data stabilita in contract din motive personale, sumele achitate nu se restituie.

3.4 Predarea autovehiculului se va face curat si cu rezervorul plin, la fel urmand sa se faca si returnarea acestuia. In caz contrar Proprietarul va incasa contravaloarea combustibilului plus o taza de alimentare de 100 lei, respectiv 200 lei contravaloarea unei spalari a autovehicolului interior si exterior. In situatia in care autovehiculul prezinta o murdarie excesiva sau pete ce necesita o curatarea specializata, proprietarul va retine suma de 1.000 Lei.

*Alimentarea poate fi facuta in orice statie de carburant autorizata. Alimentarea cu combustibil din alte surse (bidoane, canistre etc) este strict interzisa si atrage dupa sine pierderea garantie plus eventualele reparatii rezultate in urma alimentarii necorespunzatoare. Alimentarea trebuie facuta la o distanta de maxim 10 km de locul predarii, in caz contract Clientul este de acord sa achite carburantul lipsa plus o taxa de alimentare de 100 lei.

*Taxa de 200 lei pentru spalare cuprinde: inlocuirea masinii pentru urmatorul client, combustibilul consumat pana si de la spalatorie, taxa pe valoarea adaugata, pretul spalarii masinii si timpul pierdut cu aceste operatiuni.

4. Pretul

4.1.Pretul inchirierii autovehiculului este de………………../zi.

4.2. Clientul va achita pretul corespunzator la momentul incheierii contractului de inchiriere si o garantie returnabila de 1.000 lei.

4.4.Cheltuielile de mentenanta ale autovehiculului: revizie tehnica, inspectia tehnica periodica, fara a se limita la acestea, precum si cheltuielile rezultate din incheierea asigurarii civile obligatorii ii revin Proprietarului.

4.5.Clientul se obliga sa achite si alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile, cum ar fi: valoarea avarierii autovehiculului in conditiile in care asiguratorul nu despagubeste din diverse motive, tichetele de parcare, amenzile de circulatie sau de parcare etc.

4.6.Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale legate de autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.

4.7.Amenzile, penalitatile pentru parcare, incalcarea regulilor de circulatie ce vizeaza autovehiculul sunt responsabilitatea Clientului pe perioada de inchiriere precum si daca s-a depasit aceasta perioada dar Clientul nu a returnat autovehiculul Proprietarului.

4.8.In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor autovehiculului sau a cheilor acestuia, Clientul va achita 1.000 Lei + TVA, pentru fiecare in parte.

4.9. In cazul deteriorarii interiorului autovehiculului (arsuri, pete pe tapiterie etc.) Clientul va achita valoarea bunului distrus sau a reparatiei acestuia.

4.10.Valoare garantiei este de 1.000 lei, suma ce va fi restituita integral la restituirea autovehiculului neavariat, cu plinul de combustibil, la locul, data si ora prestabilite in contract.

5. Durata contractului

5.1.Prezentul contract se incheie pentru o perioada de…….. Zile, de la data de………………….…, la data de………………….

5.2.Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul scris al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

6. Drepturile si obligatiile partilor

6.1.Drepturile si obligatiile Proprietarului:

6.1.1.Sa predea Clientului autovehiculul la data si locul convenite prin contract;

6.1.2.Sa predea Clientului cheile, autovehiculului impreuna cu documentele necesare (copie certificat de imatriculare si copie polita RCA).

6.1.3.Sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Clientului in folosinta autovehiculului, tulburare de fapt sau de drept. Proprietarul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra autovehiculului.

6.1.4.Proprietarul este garant pentru evictiunea si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. Proprietarul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac Clientului incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la incheierea prezentului contract.

6.1.5.Orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

6.2.Drepturile si obligatiile Clientului

6.2.1.De a prelua autovehiculul la data si locul stabilite in acest scop.

6.2.2.De a suporta costurile conform prevederilor prezentului contract.

6.2.3. Sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate.

6.2.4 Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Proprietar si mentionate in Contract.

6.2.5. Prin inscrierea in Contract a acestora, se accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere stabilite de Proprietar.

6.2.6. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Proprietarul va incasa valoarea reparatiei, din garantie. In situatia in care garantia nu acopera prejudiciul creat, Proprietarul va recupera diferenta pe cale amiabila sau in instanta.

6.2.7. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Proprietarului.

6.2.8 Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport marfa in regim de inchiriere. In cazul in care autovehiculul inchiriat este distrus/deteriorat din culpa Clientului ori este pus sub sechestru de catre autoritati in urma folosirii lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

6.2.9. Clientul are obligatia de a mentine autovehiculul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autovehiculul in aceeasi stare ca acea de la data luarii in primire. In cazul oricaror daune produse autovehiculului pe perioada contractuala, (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut) Clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autovehiculul in starea existenta la data luarii in primire.

6.2.10 Sa anunte furtul autovehiculului la cel mai apropiat post de politie existent in zona, precum si pe Proprietar in cel mai scurt timp posibil.

6.2.11 In cazul producerii unei daune in afara teritoriului Romaniei, Clientul are obligatia de a aduce autovehiculul pe teritoriul Romaniei, cheltuielile necesare fiind suportate de catre Client.

6.2.12 In cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatia de plata, acesta are obligatia de a plati ca penalitati 1% din sumele ramase neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, peste termenele stabilite, pana la achitarea integrala a datoriei.

Facturile emise pentru inchirere au termen de plata 1 zi. Facturile emise pentru daune produse masinii si/sau cele emise conform art. 3.3, 3.4 si /sau 4.8, au termen de plata 1 zi. Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea sumei la care se aplica.

6.2.13. Autovehiculul poate prezenta defecte estetice cauzate de trecerea timpului si/sau de daune precedente. In cazul in care clientul provoaca o dauna unui element deja avariat/zgariat/rupt/spart/indoit/etc. sau are o dauna cu autor necunoscut, acesta este in continuare obligat sa achite dauna integral, conform unui deviz de la service si/sau furnizor (ales de proprietar) + garantia, in situatia in care nu a optat pentru un anumit tip de asigurare facultativa.

7. Garantii. Service. Asigurare

7.1 Asigurarea include raspunderea civila auto obligatorie pentru autovehicul. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege sau de poliţa de asigurare, Clientul este responsabil in mod direct pentru acoperirea diferentei dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege sau de poliţa de asigurare
In cazul in care Clientul a furnizat catre Proprietar informatii false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului sau de conducere, Proprietarul isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Client, tertilor.

7.2.Proprietarul garanteaza ca autovehiculul ce il inchiriaza intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri, functioneaza la capacitatea si calitatea descrisa in contract.

7.3.Proprietarul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Clientului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire.

7.4.Clientul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicul ca un bun proprietar, respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functioare pe tot parcursul derularii prezentului contract.

7.5.Clientul inchiriaza autovehiculul in scopul transportarii marfurilor.
Orice alta utilizare contrara atrage culpa Clientului, pentru eventualele daune sau avarii produse.

7.6.Autovehiculul va fi condus de catre Client sau de catre…………………………….………

CNP…………………………………………………., care intruneste conditiile legale (permis de conducere valabil pentru categoria B).

In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Clientul sau persoana indicata mai sus, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Proprietarul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi, pentru recuperarea prejudiciilor.

7.7. In pretul contractului sunt inclusi 500 km/zi. Fiecare km suplimentar va fi facturat cu 0,65 – 0,85 Lei TVA inclus, in functie de masina.

7.8. Sub sanctiunea platii de daune si a excluderii de la acoperire de catre asigurare, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii:
a) cu incalcarea prevederilor legislatiei;
b) pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit,
c) pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
d )in timp ce Clientul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
e) in concursuri, curse sau teste auto;
f) pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
g) sa nu fie dat in folosinta unei personae neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
h) Clientul se obliga sa pastreze autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa cheile si documentele acestuia.

7.9. Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata, Clientul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu masina intr-unul din cazurile de mai sus.

7.10. Proprietarul nu raspunde pentru pagubele suferite de Client ori de persoanele care il insotesc, in legatura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului daca acestea nu se datoreaza unor defectiuni, legate de autovehicul.

7.11. Pagubele produse asupra in interiorul autovehiculului nu sunt incluse in asigurare, iar in caz de dauna asupra acestora, Clientul este de acord, prin prezentul contract, sa le inlocuiasca sau sa achite contravaloarea acestora ca si cheltuiala proprie.

7.12.Asigurarea nu absolva Clientul de responsabilitatea de plata pentru pagubele produse autovehiculului in cazurile urmatoare:
a)savarsind fapte cu incalcarea legii;
b)pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
d)in timp ce Clientul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
e)in concursuri, curse sau teste auto;
f)pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
g)autovehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
h)Clientul nu pastreaza masina incuiata pe durata in care nu o foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele autovehiculului, iar acestea au disparut;
i)deteriorarea intentionata sau din neglijenta;
j)lipsa declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea masinii sau a constatarii amiabile.

8. Procedura in caz de daune

8.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat Proprietarul despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat.

8.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.

8.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
8.3.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;
8.3.2. Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.

8.4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
8.4.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
8.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.

8.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.

8.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.

8.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.

8.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

9. Forta majora si cazul fortuit

9.1.Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturaleprecum inundatiile). Prin „caz fortuit”se intelege o imprejurare de origine externa, care poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil.

9.2.Forta majora, cazul fortuit asa cum au fost definite de lege exonereaza de raspundere partea contractuala care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise in prealabil, respectiv in termen de 3 (trei) zile de la aparitia cazului de forta majora.

9.3. Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmand apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

10.Incetarea contractului

10.1.Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:
a)La expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;
b)Contractul poate inceta prin acordul partilor consemnat intr-un act aditional agreat si semnat de ambele parti.
c)Prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii.
d)pieirea bunului, in conditiile legii.

10.2.In toate cazurile de incetare a contractului, Clientul are obligatia sa achite toate sumele datorate Proprietarului pana la data incetarii locatiunii.

10.3.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile contractante.

10.4.Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane.

11. Alte clauze

11.1.In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

11.2.In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Corespondenta care se transmite prin telefax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

11.3.Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila.

11.4.In masura in care un se reuseste solutionarea acestora pe cale amiabila, competenta solutionarii conflictelor revine instantelor judecatoresti competente din raza teritoriala a sediului Proprietarului.

12. Asigurarea facultativa

12.1. In pretul contractului NU este inclusa asigurarea casco (facultativa).

12.2. Clientul opteaza pentru una din protectiile de mai jos:

[ ] a) 0 Lei/zi – Fara protectie – in caz de dauna, clientul plateste dauna integral conform devizului de la un service autorizat (ales de proprietar) + retinerea garantiei de 1.000 Lei. Semnatura:

[ ] b) 150 Lei/zi – Protectie medie S-CDW – in caz de dauna, clientul plateste 500 Euro + TVA + retinerea garantiei de 1.000 Lei. Semnatura:

[ ] c) 300 Lei/zi – Protectie totala S-CDW+ – in caz de dauna, clientul nu are nicio obligatie, se retine parte din garantie doar pentru reumplerea rezervorului, daca este cazul. Semnatura:

[ ] d) 80 Lei/zi – Asigurare parbriz – in caz de dauna (fisura, crapatura, lovitura pietre), clientul nu are nicio obligatie, se retine parte din garantie doar pentru reumplerea rezervorului, daca este cazul. Semnatura:

Protectiile de la punctele b, c si d se aplica doar in cazurile in care conducatorul auto nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor stupefiante si/sau inafara partilor carosabile si/sau in toate cazurile in care asigurarile nu despagubesc.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ______________ la sediul Activ Business Advisor in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte,

Proprietar
Activ Business Advisor

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: CONTACT

 

Facebook Dube Fara Sofer

Tag: Conditii inchirieri dube

Scroll to Top